- pełny tekst raportu w zakładce "Zakres działania"