Głosowania drogę elektroniczną:

 1. 9 stycznia – głosowanie nad Stanowiskiem KNoK dotyczącym projektu Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. Poparto jednogłośnie. Stanowisko dostępne tu.

 2. 11 stycznia – Głosowanie poparcia opinii Komitetu Nauk Prawnych dot. rozporządzenia MNiE w sprawie programu „Rozwój czasopism naukowych”. 31 osób poparło, 1 nie poparła, 0 wstrzymało się.

Dnia 4 listopada 2020 roku o godz. 11.30 za pomocą platformy MS Teams odbyło się zdalne posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

Porządek obrad:

 1. Dyskusja nad treścią Apelu skierowanego do prezesa rady Ministrów Pana Mateusza Morawieckiego w sprawie odwołania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Edukacji dr. hab. Przemysława Czarnka

 2. Przyjęcie planu pracy Komitetu w tej kadencji.

 3. Powołanie Komisji wchodzących w skład KNoK.

 4. Organizacja części naukowych posiedzeń plenarnych KNoK.

 5. Powołanie serii wydawniczej KNoK.

 6. Informacje o przygotowaniach do IV Zjazdu PTK.

Protokół.

Głosowania drogę elektroniczną:

 1. 27 Kwietnia – nad przyjęciem rezygnacji prof. Eugeniusza Wilka z funkcji Redaktora Naczelnego czasopisma „Przegląd Kulturoznawczy”.

 2. 30 kwietnia – nad powierzeniem funkcji Redaktora Naczelnego „Przeglądu Kulturoznawczego” dr. hab. prof. UJ Annie Nacher.

 3. 20 maja – nad przejęciem nowego Regulaminu KNok.

Porządek obrad posiedzenia plenarnego:

 1. Wręczenie powołań członkom Komitetu.

 2. Wybór przewodniczącego-elekta Komitetu.

 3. Wybór zastępców przewodniczącego Komitetu.

 4. Wybór członków Prezydium Komitetu.

 5. Wolne głosy.

Protokół.

Dnia 29 listopada 2019 roku o godz. 12.00 w sali 2513 Pałacu Kultury i Nauki odbyło się posiedzenie Komitetu Nauk o Kulturze PAN.

W części naukowej posiedzenia wykład wygłosili: Prof. dr hab. Ewa Rewers, dr Piotr Juskowiak, mgr Franciszek Chwałczyk (UAM).

Temat wykładu: Współpraca naukowa między instytutami prowadzącymi studia kulturoznawcze oraz miejskimi wydziałami i instytucjami kultury - pełen raport